Konkurs nierozstrzygnięty!

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ

Dnia 12 marca 2019 r. odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej w składzie 7 osób należących do komisji Gospodarczej i Administracyjnej.

Celem spotkania było wybranie wykonawcy do przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha w Kraśniku”. 

Ze względu na złożenie na czas tylko jednej kompletnej oferty, której kwota przewyższała dwukrotnie zagwarantowane fundusze przez NFOŚiGW i Kościół Rektoralny, konkurs nie został rozstrzygnięty

Następną podjętą decyzją Komisji Gospodarczej i Administracyjnej było rozpisanie zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców z Kraśnika i okolic.

Zaproszenie do składania ofert

Kościół Rektoralny p.w. Ducha Świętego w Kraśniku z siedzibą 23 – 200 Kraśnik, ul. Narutowicza 31 zaprasza do składania ofert na realizację przedsięwzięcie „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha w Kraśniku” przy ul. Narutowicza 31.

Pliki do pobrania poniżej: