Inwestycja realizowana jest przy udziale Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, z działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Celem Projektu jest ochrona i poprawa dostępności lokalnego dziedzictwa kulturowego Miasta Krasnik. Przedmiotem projektu jest remont zabytkowego budynku dawnego kościoła poszpitalnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Prace przy zabytku dotyczą wykonania izolacji pionowej i wymiany opaski, wykonania drenażu, remontu ścian wewnętrznych i zewnętrznych, docieplenia sklepienia i naprawy dachu nad kruchtą, wykonania instalacji elektrycznych, wykonania orynnowania. Prace w terenie obejmują wykonanie ciągów pieszych i odwodnienia.

Projekt stanowi kontynuacje realizowanego do tej pory przedsięwzięcia, którego celem była m.in. częściowa poprawa stanu zachowania zabytkowego obiektu kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku. Inwestycja pod nazwą „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Kościoła Rektoralnego pw. Świetego Ducha w Kraśniku” współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, objęła zakresem kościół oraz Dom Rektoralny w jego sąsiedztwie. W ramach remontu kościoła wykonano remont pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową, wymianę stolarki, docieplenie stropu oraz instalację systemu ogrzewania kościoła z wykorzystaniem pompy ciepła, a także remont instalacji elektrycznej związany m.in. z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. W Domu Rektoralnym wykonano docieplenia stropów, podłóg, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. z montażem pieca gazowego kondensacyjnego, wymianę instalacji oświetlenia na LED-ową.  Planowany do realizacji w ramach opisywanego Projektu etap zakończy niezbędne do wykonania prace remontowe przy zabytkowym kościele i jego otoczeniu.