Msza Wieczerzy Pańskiej – ks. Adam Woch

W 1979 roku, kilka miesięcy przed swoją śmiercią, biskup Fulton Sheen udzielił wywiadu telewizyjnego. W trakcie tej rozmowy padło następujące pytanie: „Jego Ekscelencja zainspirowała swoją osobą miliony ludzi, a kto zainspirował Ekscelencję? Kto to był? Czy był to papież?” W odpowiedzi biskup Sheen wyznał: „Nie był to papież ani kardynał, ani też biskup czy też […]

Read more

Ks. prof. Edward Walewander – kazanie wygłoszone 10 marca 2019 r. w Kraśniku z racji 74. rocznicy śmierci ks. Stanisława Zielińskiego

Ks. Stanisław Zieliński (1911–1945) – patron trudnych czasów[1]          I. Czytelne w swej wymowie i po dziś dzień aktualne jest niezwykłe doświadczenie proroka Daniela (Dn 5,1-6, 13-14, 16-17, 23-28).          Słyszeliśmy oto, że babiloński król Nabuchodonozor złupił świątynię jerozolimską i wziął do niewoli wielu ludzi spośród narodu wybranego. Wśród nich byłteżDaniel, który opisał panowanie tego […]

Read more