Fundacja ORLEN

Wyrażamy naszą wdzięczność za pomoc finansową, która przyczyniła się do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem…”. „Zrealizowano ze środków Fundacji ORLEN w kwocie 120 000 zł”. Dziękujemy!

Read more

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA

Wyrażamy naszą wdzięczność za pomoc finansową, która przyczyniła się do częściowej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budowę parkingu”.

Read more

Lubelski Węgiel Bogdanka

„Rewitalizacją z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu, współfinansowane przez Bogdankę, spółkę wspierającą zrównoważony rozwój”.

Read more

Zapytanie ofertowe na realizację projektu o zmniejszonym zakresie prac

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu”. W nowym zapytaniu ofertowym został zmniejszony zakres realizacji przedsięwzięcia. Więcej szczegółów na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83116

Read more

Nowe zapytanie ofertowe na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu”.

Po raz drugi jesteśmy zmuszeni rozpisać zapytanie ofertowe na realizację ww. projektu, gdyż poprzednie postępowanie przedmiotowe zostało unieważnione. Zapraszamy zatem potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację ww. projektu .Więcej szczegółów na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67260

Read more

Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację projektu pn. „Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu” Więcej szczegółów na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66670

Read more

Kościół, Ojczyzna, Rodzina

Ks. Adam Woch Dzisiejszy dzień jest dla nas darem Opatrzności Bożej, który jest okazją do zastanowienia się nad tym, kim my tak naprawdę jesteśmy. Spróbujmy to uporządkować i rozpocząć od tego, co najważniejsze. Fundamentem naszej wiary jest Pismo Święte. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam człowieka zwracającego się o pomoc. W kontekst tej Ewangelii, wpisuje się postać […]

Read more

„Wielki kapłan z małego Kraśnika” – kazanie wygłoszone przez ks. prof. Edwarda Walewandra 27 września 2020 r. w kościele rektoralnym pw. Świętego Ducha w Kraśniku z okazji 75. rocznicy śmierci ks. Stanisława Zielińskiego.

Chwieje się świat, dokucza grzeszne ciało, diabeł ciągle czyha, ale ja nie upadam, bo na skale jestem utwierdzony. Te słowa można z powodzeniem odnieść do życia ks. Stanisława Zielińskiego. Przyjrzyjmy się bliżej temu wielkiemu bohaterowi niedużego Kraśnika. Święcenia kapłańskie otrzymał w czerwcu 1937 r. Jako wikariusz pełnił posługę kapłańską najpierw w Tarnogórze, a potem krótko […]

Read more

Msza Wieczerzy Pańskiej – ks. Adam Woch

W 1979 roku, kilka miesięcy przed swoją śmiercią, biskup Fulton Sheen udzielił wywiadu telewizyjnego. W trakcie tej rozmowy padło następujące pytanie: „Jego Ekscelencja zainspirowała swoją osobą miliony ludzi, a kto zainspirował Ekscelencję? Kto to był? Czy był to papież?” W odpowiedzi biskup Sheen wyznał: „Nie był to papież ani kardynał, ani też biskup czy też […]

Read more

Ks. prof. Edward Walewander – kazanie wygłoszone 10 marca 2019 r. w Kraśniku z racji 74. rocznicy śmierci ks. Stanisława Zielińskiego

Ks. Stanisław Zieliński (1911–1945) – patron trudnych czasów[1]          I. Czytelne w swej wymowie i po dziś dzień aktualne jest niezwykłe doświadczenie proroka Daniela (Dn 5,1-6, 13-14, 16-17, 23-28).          Słyszeliśmy oto, że babiloński król Nabuchodonozor złupił świątynię jerozolimską i wziął do niewoli wielu ludzi spośród narodu wybranego. Wśród nich byłteżDaniel, który opisał panowanie tego […]

Read more