Fundacja ORLEN

Wyrażamy naszą wdzięczność za pomoc finansową, która przyczyniła się do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem…”. „Zrealizowano ze środków Fundacji ORLEN w kwocie 120 000 zł”. Dziękujemy!

Read more