Wyrażamy naszą wdzięczność za pomoc finansową, która przyczyniła się do częściowej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budowę parkingu”.