Lubelski Węgiel Bogdanka

„Rewitalizacją z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu, współfinansowane przez Bogdankę, spółkę wspierającą zrównoważony rozwój”.

Read more

Zapytanie ofertowe na realizację projektu o zmniejszonym zakresie prac

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu”. W nowym zapytaniu ofertowym został zmniejszony zakres realizacji przedsięwzięcia. Więcej szczegółów na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83116

Read more