Nowe zapytanie ofertowe na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu”.

Po raz drugi jesteśmy zmuszeni rozpisać zapytanie ofertowe na realizację ww. projektu, gdyż poprzednie postępowanie przedmiotowe zostało unieważnione. Zapraszamy zatem potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację ww. projektu .Więcej szczegółów na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67260

Read more