Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację projektu pn. „Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu” Więcej szczegółów na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66670

Read more